ประกาศ-คำสั่งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เอกสารดาวน์โหลด


บุคคลากร

 

บุคคลากรประจำงานบริการและสวัสดิการ

 

นายมนัส  นิลสวัสดิ์
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
หัวหน้าหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต
หัวหน้าหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เบอร์ภายใน 8520
Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายประวิทย์  โสมีชัย
หัวหน้าหน่วยวิชาทหาร
หัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 8530
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นายอภินันท์  จุลดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบริการพื้นฐานกิจการนิสิต

เบอร์ภายใน 8525
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นายพงษ์ทร  ติสันเทียะ
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เบอร์ภายใน 8521
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาววนาลี กำมณี
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 8526
Email : -

 

นางขวัญใจ  วงษ์สังข์
ประจำหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 8527
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางประกายแก้ว  โลหนันทน์
ประจำหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เบอร์ภายใน 8522
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นางสาววัชรีพร  จุดาสิงห์
ประจำหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เบอร์ภายใน 8523
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นายผล  เขียนบัณฑิตย์
ประจำหน่วยประมวลผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เบอร์ภายใน 8524
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายสุรินทร์  คงชุ่ม
ประจำหน่วยวิชาทหาร

เบอร์ภายใน 8531
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 


search