ประกาศ-คำสั่งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เอกสารดาวน์โหลด


บุคคลากร

 

บุคคลากรประจำงานบริการและสวัสดิการ

 

นางคณิศร  สัจจะธีระกุล
หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ
หัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
หัวหน้าหน่วยบริการนิสิตนานาชาติ


เบอร์ภายใน 8525
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนายประวิทย์  โสมีชัย
หัวหน้าหน่วยวิชาทหาร
หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร 
กิจการนิสิต


เบอร์ภายใน 8530
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นายสุรินทร์  คงชุ่ม
ประจำหน่วยวิชาทหาร
ประจำหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารกิจการนิสิต


เบอร์ภายใน 8531
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

นายวีรวัฒน์  อยู่จุ้ย
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิต


เบอร์ภายใน 8532
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นายปัญญารักษ์  หอมเย็น
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยอาคาร
กิจการนิสิต


เบอร์ภายใน 8532
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางขวัญใจ  วงษ์สังข์
ประจำหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เบอร์ภายใน 8527
Email :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


นางสาววนาลี กำมณี

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

 

เบอร์ภายใน 8526

Email : -


 


search