ประกาศ-คำสั่งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เอกสารดาวน์โหลด

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week2
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month2
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days2

ผิดพลาด
 • DB function failed with error number 145
  Table './swsa/jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(time) FROM jos_vvcounter_logs
 • DB function failed with error number 145
  Table './swsa/jos_vvcounter_logs' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) VALUES ( 1506151143, 2, 2, 0, 0 )
หน่วยวิชาทหาร

หน่วยวิชาทหาร


เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์ติดต่อการศึกษาวิชาทหาร ในด้านการสมัครเรียนวิชาทหาร การผ่อนผัน การเข้ารับฝึกเพิ่มเติมและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินภารกิจด้านวิชาทหารร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหาร

2.เพื่อให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หรือผ่อนผันการเรียกระดมพล


เป้าหมาย

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ

 • สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะเรียนวิชาทหารได้ทุกคน
 • สามารถให้บริการแก่นิสิตที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้ทุกคน
 • สามารถให้คำแนะนำ ให้ทางเลือก และให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก่นิสิตที่มาขอใช้บริการได้ทุกคน

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 • สามารถดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาทหารตามปฏิทินการดำเนินงานของวิชาทหารที่กำหนดไว้
 • การจัดเก็บเอกสารหลักฐานด้านงานวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ง่าย สะดวก ต่อการจัดเก็บและค้นหา
 • นิสิตมีความพึงพอใจในการมารับบริการของงานวิชาทหาร
 • การดำเนินงานด้านวิชาทหารในทุกบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
 • การประสานงานกับกรมการรักษาดินแดนและกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 


search