ประกาศ-คำสั่งกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

เอกสารดาวน์โหลด


งานบริการและสวัสดิการ

สิทธิบัตรทอง


 

เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

 

หน่วยวิชาทหาร งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต มีความประสงค์แจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ 1 (ชาย/หญิง) ในกำกับของคณะมารายงานตัวเพื่อรับทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ในการรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 -22 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 1 หน่วยวิชาทหาร งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต อาคารระพีสาคริก ในวันเวลาราชการ อ่านรายละเอียดต่อ...


 

กองทุนสวัสดิภาพนิสิต


 

search

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของการให้บริการ
 

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์